Foto prof Kuczma
Mieczysław KUCZMA
Prof. dr hab. inż.
Zakład Konstrukcji Betonowych
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska